Czy da się rozliczyć PIT przez Internet?

przez | 9 lipca 2021
Aplikacja PIT jest jednym z najważniejszych projektów na krajowym rynku. Został sporządzony ze szczególnym akcentem na biegłości klienta i naturalność użytkowania. Uproszczeniem dla płatnika kreującego druk PIT-38 powinna być pozyskana od biura maklerskiego w czasie do końca lutego, deklaracja PIT-8C.

Rozliczenie podatku PIT

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Powinno się jednakże pamiętać, że to na podatniku ciąży zadanie ścisłego zrealizowania deklaracji PIT-38 online i wpłacenia poprawnej kwoty należnego podatku (rozliczenie online – szczegóły). Aczkolwiek jest to mało możliwe, to jednak błędy w zeznaniach dostawanych od biur maklerskich się zdarzają. Nasz broker nie zawsze musi również posiadać wiedzę o wszystkich naszych transakcjach, może odmiennie odtwarzać prawo fiskalne, lub też nie uwzględniać wszelkich wykonalnych do ujawnienia kosztów zdobycia przychodu.
Stąd tak ważne jest, by zawsze potwierdzać dane i przy przesyłaniu sum na odpowiednią druk PIT-38 online właściwie je uzupełniać, o ile jest taka potrzeba. Gdy mamy wątpliwości, mamy możliwość zwrócić się do właściwego biura maklerskiego o interpretacje i o poprawienie omyłki. W praktyce, o ile podatnik ma rację, biura maklerskie dokonują poprawki PIT-8C, a później przekazują poprawny dokument po raz drugi podatnikowi i do urzędu skarbowego.
Stworzenie drobiazgowej informacji dotyczącej druku PIT-8 to, w zależności od stawek brokera, cena rzędu 30-50 zł (gdy jednak okaże się, że podatnik ma rację, kwota musi być zwrócona). Warto zwrócić również uwagę, że coraz powszechniejsza staje się praktyka nadawania przez domy maklerskie druków PIT-8C w formie poświadczeń komputerowych, zamiast wysyłania ich listem poleconym (przydatne wskazówki). Jeżeli więc będziemy zmartwieni, że nie otrzymaliśmy od naszego maklera druku PIT-8C na czas, poszukajmy pierw, czy ten dokument nie został dla nas użyczony do pobrania w Internecie. Deklaracja PIT-38 online 2015 jest złożony z tuzina punktów ułożonych od litery A do L, z czego jednak końcową z nich (część L) wypełnia urząd skarbowy. Nie stosujemy już numeru NIP, a do rozpoznania starczy nam numer PESEL

.