Jak rozliczać pit 28? Jakie zasady należy znać? Co jest najważniejsze w czasie rozliczenia takiej deklaracji?

przez | 9 lipca 2021
Czy wiadomym jest do czego służy pit 28 i jak go powinniśmy wypełnić? Dużo ludzi każdego roku musi go wypełniać, ale nie każdy wie, jak tego dokonać. Nasz poradnik wszelkie znaki zapytania.

podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Deklarację pit 28 należy wypełnić, jak w roku podatkowym uzyskujemy przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od dochodów ewidencjonowanych z dwóch obszarów. Może to być pozarolnicza działalność gospodarcza, z drugiej różnorakie umowy, jak umowa najmu, dzierżawy albo pozostałych umów o dosyć zbliżonym charakterze. Deklaracja takiego rodzaju odnosi się do osób, jakie do dwudziestego stycznia roku podatkowego złożyły pisemne oświadczenie o wyborze właśnie tego typu opodatkowania.

Jak natomiast rozpoczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności w czasie roku podatkowego, to takie oświadczenie należy składać do dnia, który poprzedza dzień rozpoczęcia tego rodzaju działalności, nie powinien być to jednak później niż w momencie uzyskania pierwszego przychodu. W momencie zdobywania przychodu z wynajmu, który jest opodatkowany ryczałtem oświadczenie o wybraniu tego rodzaju formy opodatkowania składa się nie później niż do dwudziestego dnia miesiąca który następuje po miesiącu, gdy osiągnął dochód z takiego tytułu . Może być też do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy tego rodzaju przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Takie prawo do ryczałtu jest obowiązujące na pełny rok podatkowy, ale w roku kolejnym już to nie jest obowiązujące, jeżeli podatnik będzie przekraczał limit przychodu 150.000 euro.

rozliczenie

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Podatnik jednakowoż może stracić prawo do ryczałtu przez rozszerzenie przedmiotu działalności o czynności, których nie powinno się ryczałtem rozliczać lub w związku z przeprowadzaniem czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy przez określony czas od momentu podjęcia działalności. Przekroczenie limitu przychodów w czasie roku podatkowego nie ma bezpośredniego wpływu na ogólne zasady. Za dany rok podatkowy, jednocześnie po przekroczeniu limitu powinniśmy przedłożyć deklarację pit 28. Najbardziej wygodnie zrobić to przez internet, czyli pit 28 – rozlicz się online. Tego typu działania faktycznie pomaga w przeprowadzeniu całej procedury. Tego rodzaju procedura jest tak więc znacznie bardziej łatwa i szybciej jesteśmy w stanie ją wykonać, nie wychodząc nawet z domu.