Wybór stosownego formularza

przez | 9 lipca 2021
Dobór odpowiedniego formularza do rozliczenia własnych przychodów nie zawsze jest prostą kwestią. Czasami wystarcza nam jeden blankiet, a bywają wypadki, że prócz trzech kluczowych PIT-ów jesteśmy zmuszeni oddać dodatkowo parę załączników. Druk PIT 28 wypełniają obywatele rozliczający działalność gospodarczą.

Aby móc rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 trzeba do 21 stycznia zawiadomić organ podatkowy o rozliczaniu się w formie ryczałtowej. W wypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej, wolę rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym trzeba przedłożyć w dniu otwarcia działań i przed otrzymaniem pierwszego przychodu.

W wypadku wynajmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, oraz umów o analogicznym zakresie, zawiadomić nie później niż do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w jakim osiągnęło się zysk, o uzyskaniu przychodu – . Jeżeli osoba nie wypełni tych przesłanek, skutkuje to stratą możliwości rozliczania się ryczałtowo.

Rozliczając się ryczałtowo nie ma możności skorzystania z wszelkich udogodnień, jakie dostępne są przy obliczaniu na pozostałych formularzach. Obywatel składający PIT-28 nie ma możliwości rozliczać się wspólnie z współmałżonkiem, ani jako osoba sama wychowująca potomka. Przypadają mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za dochody osiągnięte za granicą.

rozliczanie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Zeznanie podatkowe o wielkości osiągniętego dochodu, wielkości poczynionych potrąceń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych muszą oddać w terminie do 31 stycznia następnego roku. Przeczytaj więcej o tym sposobie rozliczania.

Przed przystąpieniem do zrealizowania zeznania warto pamiętać, że w przypadku, kiedy działalność opodatkowana w postaci ryczałtu jest przez małżonków, to niezależnie od formy, w jakiej to się odbywa, roczne zeznanie PIT-28 przesyła każdy z małżonków osobno.

W wypadku, w którym podatnik stracił prawo do rozrachunków ryczałtowych, zobowiązany jest do dostarczenia deklaracji PIT 36, uzupełnionej o PIT28 za czas który poprzedza utratę tego prawa.

Niezłożenie deklaracji w czasie uważane jest jako naruszenie przepisów i podlega karze pieniężnej.