Zmiany w podatkach w w obecnym roku

przez | 9 lipca 2021
Podatników czekają zmiany, bowiem od 1 stycznia 2016 roku mają zacząć funkcjonować przepisy podwyższające tzw. kwotę wolną od podatku. Co to oznacza w praktyce? Jakie będzie to miało konsekwencje dla budżetu kraju, jak i pracowników i pracodawców?Zmiany spowodują, że będzie żyło się nieco lepiej, a może wręcz odwrotnie? Obecnie kwota wolna od podatku to 3091 zł i nie była podwyższana od wielu lat. Projekt ustawy, zaproponowany przez prezydenta ma to zmienić i urealnić w stosunku do obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej.

deklaracja pit

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com

Propozycja zakłada podwyższenie kwoty wolnej do 8 tys. zł. Analogicznie do zwiększenia kwoty wolnej od podatku, ta zmniejszająca także zostanie podniesiona z 556,02 zł do aż 1440 zł. Co program PIT oznacza dla budżetu Polski? – mniejsze wpływy z podatku od osób fizycznych. To oznacza negatywne konsekwencje dla terytorialnych samorządów, których sporą część budżetu, blisko 40% stanowią właśnie wpływy z tego tytułu. Optymiści zakładają jednak, że dzięki opisanemu rozwiązaniu powinien nastąpić wzrost konsumpcji, co z kolei przełoży się na większe wpływy do budżetu kraju od osób fizycznych. Czy PITy 2016 okażą się strzałem w dziesiątkę czy wręcz przeciwnie jeśli chodzi o finanse kraju, okaże się w praktyce. Specjaliści twierdzą, że program PIT 2016 jest doskonałym rozwiązaniem dla pracowników i pracodawców – . Ci pierwsi powinni osiągać wyższe zyski z tytułu stosunku pracy, gdyż wzrost kwoty wolnej od podatku przełoży się na wzrost wynagrodzenia netto. Pracodawcy z kolei nie zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami, w praktyce więc będą mogli lepiej wycenić pracę swoich podwładnych, bez konieczności uszczuplania własnego budżetu – .

rozliczanie podatków

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł iż system podatkowy powinien brać pod uwagę możliwość dźwignięcia przez podatnika nakładanego podatku, uzależnionego od jego zdolności dochodowych. Trybunał określił również, iż obecny system jest wadliwy, bowiem uzależniony jest od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, a tak nie może być w demokratycznym kraju. W jakim stopniu PITy 2016 przyczynią się do faktycznej poprawy życia statystycznego Polaka, bez dużej straty dla budżetu kraju, poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz pracodawców zarówno dużych jak i średnich i małych firm dowiemy się na początku roku, to jest po wejściu ustawy w życie.