czas tagged posts

Rozliczenia a więc obowiązki dorosłego człowieka

Każda osoba, która pracuje i zarobi więcej aniżeli kwota wolna od podatku, która w naszym kraju jest rzeczywiście bardzo niska, ma obowiązek rozliczyć się ze Skarbówką. Ministerstwo Finansów w ramach ułatwienia tej czynność zrobiło platformę, na której można korzystać z wysłania do Skarbówki deklaracji online.
Read More

Przystępna alternatywa rozliczania podatku dochodowego

W aktualnych czasach coraz więcej rzeczy robimy obracając się w wirtualnej rzeczywistości. To wyjątkowo przystępne mieć możliwość załatwiać istotne dla nas czynności przebywając przez monitorem laptopa. Jeżeli zatem korzystacie Państwo, codziennie z dobrodziejstw techniki w postaci wykonywania internetowych zakupów albo zlecania internetowych przelewów w banku, nastąpił również czas na elektroniczne składania deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych.
Read More