Czy da się rozliczyć PIT przez Internet?

Program PIT jest jednym z najistotniejszych oprogramowań na lokalnym rynku. Został sporządzony ze wyjątkowym akcentem na doświadczenia eksploatatora i łatwość eksploatacji. Uproszczeniem dla płatnika składającego druk PIT-38 winna być otrzymana od biura maklerskiego w terminie do końca lutego, oświadczenie PIT-8C.
Read More

Deklaracja podatkowa a jej skutecznie i szybkie rozliczanie internetowe

Sporo spraw możemy załatwić z użyciem internetu, ponieważ jest to niezabierające czasu, wygodne oraz – szczególnie – jeszcze bezpieczniejsze niż do tej pory. Wyjątkiem od tej zasady bez wątpienia nie będzie szansa wypełnienia deklaracji podatkowej.
Read More

Co warto zrobić, aby bezproblemowo i bezbłędnie uzupełnić coroczne zeznanie podatkowe PIT?

Jak wiadomo, każda osoba legalnie zatrudniona na terenie Polski ma obowiązek złożyć coroczne zeznanie podatkowe PIT. Niezależnie od kwoty dochodu, konieczne jest odprowadzenie przez pracodawcę, czy też osobę prowadzącą działalność gospodarczą podatku na rzecz państwa. Tego rodzaju zeznanie jest składane w każdym roku w urzędzie skarbowym, do tej pory najczęściej w formie papierowej, chociaż w obecnych czasach bardzo dużo urzędów umożliwia złożenie takowego zeznania w formie elektronicznej co znacząco przyśpiesza czas jaki musimy odczekać do otrzymania zwrotu podatku, jeżeli naturalnie takowy nam się należy.
Read More

Do jakich organizacji pożytku publicznego trafi w nadchodzącym roku 1% podatku, który osoby fizyczne mogą przekazać wypełniając zeznanie podatkowe

Organizacje pozarządowe lub pozostałe instytucje dobroczynne nie są w stanie w pełni realizować sformułowanej w statucie misji, jeżeli nie dostaną wsparcia od osób prywatnych, a także od dyrektorów przedsiębiorstw czy różnego typu zakładów. O ile indywidualni dobrodzieje w większości przypadków pozostają w cieniu, to altruiści ze świata biznesu czynią z filantropii efektywne narzędzie promocji. Firma, która włącza się w społeczne dzieła, bywa postrzegana jako solidny partner.
Read More