PIT-11 z błędami

Dostałeś PIT-11 z błędami? Zastanawiasz się co zrobić w takiej sytuacji? Kto poniesie karę za błędy w zeznaniu rocznym – pracodawca czy pracownik? Sprawdź PIT-11 otrzymany przez pracodawcę i uniknij błędów w swoim zeznaniu podatkowym oraz przykrych konsekwencji.
PIT-11 z błędami – odpowiedzialność

Płatnik odpowiada za prawidłowe obliczanie i przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy. Może zdarzyć się, że płatnik jednak popełnił błąd i w PIT-11 przekaże podatnikowi nieprawidłowe informacje.
Płatnik może także popełnić błąd przy zapłacie zaliczek na podatek. Pojawia się zatem obowiązek skorygowania deklaracji podatkowej, wpłacenia należnych kwot i przekazanie podatnikowi prawidłowego druku. Z tego powodu nie powinno się nigdy bezmyślnie przepisywać informacji zawartych w PIT-11 do swojego zeznania podatkowego. To płatnik odpowiada za błędy w PIT-11, ale podatnik ma obowiązek skontrolowania informacji w nim zawartych i poinformowania pracodawcy o wykrytych błędach. Od chwili złożenia swojego zeznania podatkowego to podatnik odpowiada za treść deklaracji. A zatem o wszelkich błędach wykrytych w PIT-11 pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę na piśmie. Podatnik nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania – dotyczy to stosunku pracy, służby i stosunków pokrewnych, działalności wykonywanej osobiście i przychodów z praw majątkowych. Natomiast podatnik zobowiązany jest do tego, aby w zeznaniu rocznym wykazać przychód w prawidłowej wielkości. Poza wymienionymi przypadkami podatnik sam ponosi odpowiedzialność za zaliczki na podatek, jak również jego prawidłowe wykazanie w deklaracji rocznej, a co za tym idzie sam odpowiada za popełnione błędy.
calculator-1709909_640
Kiedy potrzebne jest korekta PIT-11?
Korekta PIT-11 powinna być przekazana podatnikowi jeżeli istnieje rozbieżność między kwotą faktyczną, a wykazaną w tej deklaracji. Natomiast jeżeli płatnik zorientuje się, że popełnił błąd i dopłaci brakująca kwotę na poczek zaliczek, wówczas PIT-11 nie będzie musiał być korygowany. PIT-11 określa bowiem stan na dany rok.