Rozliczenie PIT-u w roku dwa tysiące czternaście

Policzenie należnego fiskusowi rocznego podatku to zadanie, które wielu ludziom przynosi mnóstwo problemu. Mając to na względzie, zdecydowaliśmy się wykonać dogodny w użyciu program do rozliczania PIT przez internet 2014. Dzięki nam prawidłowe wypełnienie oświadczenia podatkowego nie będzie już trudnością, a konieczność składania poprawek odejdzie na zawsze w niepamięć. Zapraszamy Państwa do poświęcenia paru minut swojego czasu na zapoznanie się z działaniem programu i wypełnienie deklaracji.

pitax2

Rodzaj funkcjonowania programu jest niezwykle łatwy i pozwala na wielokrotne uzupełnienie zeznania podatkowego oraz zmianę uzupełnionych już poszczególnych kolumn. Jeżeli w procesie wypełniania powstały omyłki, program poinformuje o tym Państwa niezwłocznie, uniemożliwiając tym samym wygenerowanie gotowego formularza. Przystępując do wypełniania należy wybrać typ deklaracji (podatek dochodowy od osób fizycznych trzydzieści sześć, PIT 37 lub inny), następnie wprowadzić do niej swoje dane a także informacje o wysokości przychodu i jego źródłach, oznaczyć przypadające zniżki z zaproponowanych oraz zdecydować o podarowaniu 1% podatku na rzecz wskazanej organizacji.

Zakończony formularz można wydrukować i wysłać pocztą lub złożyć we właściwym urzędzie w standardowy sposób, lub użyć strony www. Co ważne, złożenie zeznania podatkowego w postaci elektronicznej nie wymaga od Państwa posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a wszystkie podane w elektronicznej deklaracji podatkowej dane są w pełni bezpieczne.