O tym pamiętaj jako biznesmen na przełomie roku

Na przełomie roku dzieje się wiele ciekawych i ważnych rzeczy, ale w natłoku spraw nie wolno nam zapomnieć o jednej: rozliczeniu się z urzędem skarbowym. Koniec roku kalendarzowego to także koniec roku podatkowego. Jeśli jesteśmy zatrudnieni, przypomni nam o tym nasz pracodawca. Jeśli jednak prowadzimy własną firmę, musimy o tej kwestii pamiętać sami.
Mniejszy problem jest, kiedy korzystamy z usług biura rachunkowego. Wtedy bowiem to ono musi dla nas przygotować potrzebne deklaracje, a często samo je składa, o ile taką zawarliśmy umowę. Jeśli jednak samodzielnie prowadzimy księgowość swojego przedsiębiorstwa, wszystkich formalności musimy dopilnować sami. Jako przedsiębiorcy składamy w US zeznanie na formularzu PIT 36. Ważne jest, że możemy się nadal rozliczyć wspólnie ze współmałżonkiem, o ile oboje osiągnęliśmy przychody opodatkowane wyłącznie na zasadach ogólnych, to znaczy według skali podatkowej. Taką deklarację składamy oboje również na formularzu PIT 36. Jeżeli nasza działalność jest opodatkowana, według naszej własnej deklaracji, podatkiem liniowym, wtedy do rozliczenia z US użyjemy formularza PIT 36L, ale nie będziemy mogli wówczas rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Na rozliczenie mamy czas tak jak wszystkie osoby fizyczne, czyli do końca kwietnia 2017 roku.
pit
Jako przedsiębiorcy musimy pamiętać o formalnościach podatkowych dla naszych pracowników lub zleceniobiorców. Do końca lutego musimy im dostarczyć PIT 40, który równocześnie składamy do urzędu skarbowego. Jest to informacja o tym, jakie przychody osiągnął pracownik z tytułu pracy na naszą rzecz i jakie zaliczki na podatek dochodowy odprowadziliśmy za niego w minionym roku podatkowym. Jeśli nie dopełnimy tego obowiązku, czekają nas surowe kary finansowe. Jeśli jednak nasza działalność gospodarcza opiera się wyłącznie na naszej pracy i nie zatrudniamy nikogo, nie musimy za samych siebie składać formularza PIT 40. Wtedy wystarczy PIT 36, który możemy złożyć także online, a wypełnienie go przeprowadzić przy pomocy programu do rozliczenia PIT.