typ oświadczenia tagged posts

Elektroniczne przesyłanie PIT-u

Elektroniczne uzupełnianie i rozliczanie deklaracji PIT to dla nikogo nie powinna być żadna nowość. W aktualnych czasach przez Internet załatwić można coraz więcej spraw, nawet tych bardzo poważnych powiązanych chociażby z robieniem przelewów bankowych, czy też prowadzeniem swojej działalności gospodarczej. Od jakiegoś czasu jest też możliwość elektronicznego kontaktowania się z rozmaitymi urzędami i organami Państwowymi, a czynności te wymagają jedynie posiadania laptopa z dostępem do Internetu, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Read More